Відповідно до пункту 2 частини першої статті 8 Закону України “Про мисливське господарство та полювання”, Закону України “Про правовий режим воєнного стану”, статей 39, 41 Закону України “Про місцеві державні адміні-страції”, указів Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 “Про введення воєнного стану в Україні”, № 68/2022 “Про утворення військових адміністрацій”, протоколу засідання ради оборони Хмельницької області від 28.11.2022 року № 63, наказу начальника обласної військової адміністрації від 29.11.2022 № 498/2022-н “Про введення в дію рішення ради оборони Хмельницької області”,

НАКАЗУЮ:

1. На час дії правового режиму воєнного стану на території України заборонити здійснення полювання на хутрових звірів на території Хмель-ницької області.

2. Рекомендувати Хмельницькому обласному управлінню лісового та мисливського господарства, Державній екологічній інспекції у Хмельницькій області, користувачам мисливських угідь вжити вичерпних заходів щодо недо-пущення полювання на хутрових звірів у мисливських угіддях Хмельницької області.

3. Департаменту природних ресурсів та екології Хмельницької обласної державної адміністрації спільно з Хмельницьким обласним управлінням лісо-вого та мисливського господарства довести цей наказ до відома всіх користу-вачів мисливських угідь Хмельницької області.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника голови Хмельницької обласної державної адміністрації відповідно до розподілу обов’язків.

Начальник обласної військової

адміністрації

Сергій ГАМАЛІЙ