Оголошення про проведення конкурсу на зайняття посади директора Деражнянського міського центру надання соціальних послуг Деражнянської міської ради Хмельницького району Хмельницької області

      Відповідно до Закону України «Про соціальні послуги», постанови Кабінету Міністрів України від 03 березня 2020 року № 200 «Про затвердження Положення про конкурсну комісію, умови та порядок проведення конкурсу на зайняття посади керівника надавача соціальних послуг державного/комунального сектору», рішення виконавчого комітету міської ради від грудня 2020 року №   «Про проведення конкурсу на зайняття посади директора Деражнянського міського центру надання соціальних послуг» Деражнянська міська рада оголошує конкурс на зайняття посади директора Деражнянського міського центру надання соціальних послуг (далі – Центр).

      Юридична адреса Деражнянського міського центру надання соціальних послуг: 32200, Хмельницька область, Хмельницький район, м. Деражня, вул. Миру, .

Основними напрямками діяльності Центру є:

проведення соціально-профілактичної роботи, спрямованої на запобігання потраплянню в складні життєві обставини осіб/сімей, які належать до вразливих груп населення;

надання особам/сім’ям комплексу соціальних послуг, яких вони потребують, відповідно до переліку послуг, затвердженого Мінсоцполітики, з метою мінімізації або подолання таких обставин.

Приймання документів від претендентів здійснюється з __ грудня 2020 року по __ грудня 2020 року.

Документи приймаються виконавчим комітетом Деражнянської міської ради за адресою: Хмельницька область, Хмельницький район, м. Деражня, вул. Миру, 37.

Для участі в конкурсі претендент особисто подає та/або надсилає електронною поштою такі документи:

– заяву про участь у конкурсі за визначеною формою, визначеною у додатку постанови Кабінету Міністрів України від 03 березня 2020 року № 200 «Про затвердження Положення про конкурсну комісію, умови та порядок проведення конкурсу на зайняття посади керівника надавача соціальних послуг державного/комунального сектору»;

– належним чином завірені копії документа, що посвідчує особу, документа про освіту, трудової книжки або інших документів, що засвідчують досвід роботи;

– автобіографію та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);

– мотиваційний лист, складений у довільній формі;

– довідку про відсутність судимості;

– перспективний план розвитку комунального закладу «Центр надання соціальних послуг» Деражнянського міського центру надання соціальних послуг.

Крім зазначених документів, претендент може додатково подавати документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності, репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

У разі подання заяви та документів лише електронною поштою претендент до проходження перевірки на знання норм відповідного законодавства України додатково подає власноручно підписану заяву.

Кваліфікаційні вимоги до претендентів: вища освіта другого рівня за ступенем магістра та спеціальністю відповідної галузі знань; стаж роботи у відповідній сфері діяльності на керівних посадах нижчого рівня – не менше 5 років.

Претенденти не допускаються до участі в конкурсі у разі:

– неподання ними повного пакета документів;

– невідповідності кваліфікаційним вимогам, визначеним Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників «Випуск 80 «Соціальні послуги», затвердженим наказом Мінсоцполітики від 29.03. 2017 № 518;

– наявності не знятої або не погашеної в установленому законом порядку судимості, заборони займати відповідні посади або займатися певними видами діяльності.

Засідання конкурсної комісії відбудеться: січня 2021 року перевірка на знання законодавства України (Закон України “Про соціальні послуги”, інші нормативно-правові акти у сфері надання соціальних послуг, державні стандарти надання соціальних послуг) у формі письмового іспиту та оцінювання презентації перспективного плану розвитку Деражнянського міського центру надання соціальних послуг, відповідей на запитання членів конкурсної комісії щодо проведеної зазначеної презентації в приміщенні Деражнянської міської ради за адресою: Хмельницька область, Хмельницький район, м. Деражня, вул. Миру, 37.

Відповідальна особа за надання інформації про конкурс – секретар Деражнянської міської ради Валентина Сидорук, електронна пошта: dermisrada@ukr.net, телефон 2-15-36.