Оголошується проведення конкурсу на зайняття вакантної посади директора комунального некомерційного підприємства «Деражнянська міська багатопрофільна лікарня» Деражнянської міської ради.

Правові підстави проведення конкурсу:

стаття 16 Основ законодавства України про охорону здоров’я, Порядок проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 року № 1094, розпорядження міського голови  від 09.11.2021 р №143/02.02-04 «Про проведення конкурсу на зайняття посади директора комунального некомерційного підприємства «Деражнянська міська багатопрофільна лікарня» Деражнянської міської ради.

Повна назва підприємства:
комунальне некомерційне підприємство «Деражнянська міська багатопрофільна лікарня» Деражнянської міської ради.

Скорочена назва підприємства:
КНП «Деражнянська МБЛ».

Юридичне та фактичне місцезнаходження підприємства: 
Україна, 32200, Хмельницька область, місто Деражня, вулиця Подільська, будинок, 1.

Основні напрямки діяльності підприємства:
86.10 Діяльність лікарняних закладів.

Статут комунального некомерційного підприємства «Деражнянська міська багатопрофільна лікарня» Деражнянської міської ради затверджено рішенням Деражнянської міської ради від 19 листопада № 1.   

Організаційна структура комунального некомерційного підприємства «Деражнянська міська багатопрофільна лікарня» Деражнянської міської ради:  

 • Управління лікарні;
 • Бухгалтерсько – економічна служба;
 • Загально лікарняні структурні підрозділи;
 • Стаціонарна служба;
 • Консультативно – діагностичний центр;
 • Параклінічні служби.

Кошторисні призначення для фінансового забезпечення діяльності підприємства на 2021 рік складають 34808953 грн.

Умови оплати праці директора комунального некомерційного підприємства:

Умови оплати праці та матеріального забезпечення директора визначаються контрактом.

Прийом документів здійснюється: з 01 грудня 2021 року по 15 грудня 2021 року.

     Документи приймаються виконавчим комітетом Деражнянської міської ради за адресою: Хмельницька область, Хмельницький район, м. Деражня, вул. Миру, 13, електронна адреса:  dermisrada@ukr.net Телефони для довідок: 2-22-21.

Перелік документів, що подаються претендентом для участі у конкурсі:

1) Копія паспорта громадянина України.

2) Письмова   заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з Додатком 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1094.

3) Резюме у довільній формі.

4) Автобіографія.

5) Копія (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я, а також копію трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи.

6) Згода на обробку персональних даних  згідно з Додатком 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1094.

7) Конкурсна пропозиція обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі.

8) Довідка Міністерства внутрішніх справ про відсутність судимості (оригінал).

9) Медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими Міністерством охорони здоров’я України (оригінали).

10) Попередження стосовно встановлених Законом України «Про запобігання корупції» вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за формою згідно з Додатком 3 до постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1094.

11) Заява про відсутність у діях особи конфлікту інтересів згідно із Додатком 4 до постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1094.

12) Підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (2020 рік) (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України «Про запобігання корупції»).

Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються в запечатаному вигляді.

          Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).     Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент.

Вимоги до претендента:

 • Вища освіта ІІ рівня за ступенем магістра спеціальності знань «Управління та адміністрування» або «Публічне управління та адміністрування», або «Право», або «Соціальні та поведінкові науки»,  або «Гуманітарні науки», або «Охорона здоров’я» та спеціалізацією «Організація і управління охороною здоров’я».

Стаж роботи на керівних посадах – 5 років.

Вимоги до  конкурсної пропозиції:  

Конкурсна пропозиція може містити проект плану розвитку підприємства на середньострокову перспективу (три – п’ять років), в якому передбачаються:

 • план реформування підприємства протягом одного року;
 • заходи з виконання завдань підприємства і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників підприємства, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції;
 • пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку підприємства;
 • пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності підприємства.

          Умови оплати праці керівника – визначаються контрактом, укладеним з переможцем конкурсу.

        Дата і місце проведення конкурсу: Інформація про дату проведення конкурсу підлягає оприлюдненю на офіційному веб-сайті Деражнянської міської ради з повідомленням претендентів додатково.

Місце проведення конкурсу: Адмінбудівля Деражнянської міської ради, Хмельницька область, Хмельницький район, м. Деражня, вул. Миру, 13, перший поверх, актова зала.