Оголошення про проведення конкурсу на зайняття вакантної посади  головного лікаря комунального некомерційного підприємства «Деражнянський центр первинної медико-санітарної допомоги» Деражнянської міської ради Хмельницької області

   Правові підстави проведення конкурсу: конкурс проводиться відповідно до Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 р. № 1094 (далі – Порядок), розпорядження міського голови  від 15.01.2021 р № 06-02-04 «Про проведення конкурсу на зайняття посади головного лікаря комунального некомерційного підприємства «Деражнянський центр первинної медико-санітарної допомоги» Деражнянської міської ради Хмельницької області». 

       Найменування, адреса: Комунальне некомерційне підприємство «Деражнянський центр первинної медико-санітарної допомоги» Деражнянської міської ради Хмельницької області.                               Юридичне та фактичне місцезнаходження підприємства: 32200, Хмельницька область, Хмельницький район, м. Деражня, вулиця Подільська, 1.

      Основною метою діяльності підприємства є надання первинної медичної допомоги та інших видів медичної допомоги, здійснення управління медичним обслуговуванням населення, що проживає на території Деражнянської міської громади, а також вжиття заходів з профілактики захворювань населення та підтримки громадського здоров’я.

      Статут комунального некомерційного підприємства «Деражнянський центр первинної медико-санітарної допомоги» Деражнянської міської ради Хмельницької області затверджено рішенням сесії від 14.01.2021 р № 9.   

      Структура.  Комунальне некомерційне підприємство «Деражнянський центр первинної медико-санітарної допомоги» Деражнянської міської ради Хмельницької області складається з наступних структурних підрозділів:

  • Адміністративно-управлінський підрозділ.
  • Допоміжні підрозділи, у тому числі господарчі. 
  • Лікувально-профілактичні підрозділи (лікарські амбулаторії, фельдшерсько-акушерські пункти, фельдшерські пункти, медичні пункти).

      Кошторисні призначення для фінансового забезпечення діяльності підприємства на 2021 рік складають 22340000 грн.

      Прийом документів здійснюється: з 19 січня 2021 року по 01 лютого 2021 року.

     Документи приймаються виконавчим комітетом Деражнянської міської ради за адресою: Хмельницька область, Хмельницький район, м. Деражня, вул. Миру, 37, електронна адреса:  dermisrada@ukr.net. Телефони для довідок:   2-15-36, 2-22-21.

     Перелік документів, що подаються претендентом для участі у конкурсі:

1) Копія паспорта громадянина України.

2) Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з Додатком 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1094.

3) Резюме у довільній формі.

4) Автобіографія.

5) Копія (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я, а також копію трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи.

6) Згода на обробку персональних даних згідно з Додатком 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1094.

7) Конкурсна пропозиція обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі.

8) Довідка Міністерства внутрішніх справ про відсутність судимості (оригінал).

9) Медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими Міністерством охорони здоров’я України (оригінали).

10) Попередження стосовно встановлених Законом України «Про запобігання корупції» вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за формою згідно з Додатком 3 до постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1094.

11) Заява про відсутність у діях особи конфлікту інтересів згідно із Додатком 4 до постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1094.

12) Підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (2020 рік) (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України «Про запобігання корупції»).

   Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються в запечатаному вигляді.

   Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).                

   Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент.

      Вимоги до претендента:

1) Вища освіта ІІ рівня за ступенем магістра спеціальності знань «Управління та містобудування» або «Публічне управління та адміністрування», або «Право», або «Соціально та поведінкові науки»,  або «Гуманітарні науки» або «Охорона здоров’я» та спеціалізацією «Організація і управління охороною здоров’я».

2) Стаж роботи не менше 3-х років за спеціальністю або одного року на керівних посадах.

       Вимоги до  конкурсної пропозиції:  

   Конкурсна пропозиція повинна містити проект плану розвитку підприємства на середньострокову перспективу (три – п’ять років), в якому передбачаються:

  • план реформування підприємства протягом одного року;
  • заходи з виконання завдань підприємства і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників підприємства, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції;
  • пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку підприємства;
  • пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності підприємства.

          Умови оплати праці керівника – визначаються контрактом, укладеним з переможцем конкурсу.

        Дата і місце проведення конкурсу: 02 лютого 2021 о 10 год. 00 хв. приміщення Деражнянської міської ради за адресою: Хмельницька область, Хмельницький район, м. Деражня, вул. Миру, 37.