Відповідно до Закону України «Про соціальні послуги» надавачі соціальних послуг – це юридичні та фізичні особи, фізичні особи – підприємці, включені до розділу «Надавачі соціальних послуг» Реєстру надавачів та отримувачів соціальних послуг (далі – Реєстр).

Реєстр – це автоматизована інформаційно-телекомунікаційна система, призначена для збирання, реєстрації, накопичення, зберігання, використання, знеособлення і знищення визначених законом даних про надавачів та отримувачів соціальних послуг.

«Порядок формування, ведення та доступу до Реєстру надавачів та отримувачів соціальних послуг» затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 2021 року № 99.

Відтепер реєстраторами, уповноваженими особами суб’єктів реєстрації, є посадові особи відділу праці та соціального забезпечення Деражнянської міської ради, які самостійно здійснюють внесення інформації про надавачів соціальних послуг до відповідного розділу Реєстру з використанням програмних засобів в Єдиній інформаційній системі соціальної сфери (ЄІССС) (далі – реєстратори).

Реєстратори сприятимуть надавачам соціальних послуг у провадженні  діяльності за умови їх відповідності критеріям діяльності надавачів соціальних послуг, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України в  3 березня 2020 р. № 185.

Звертаємо увагу надавачів соціальних послуг Деражнянської міської територіальної громади про необхідність внесення даних щодо них до Реєстру.

Документи/відомості для внесення до Реєстру подаються до відділу праці та соціального забезпечення Деражнянської міської ради, який знаходиться за адресою м.Деражня, вул. Миру,11/1 каб.308.

Юридичні особи та фізичні особи – підприємці, що надають соціальні послуги, обов’язково подають:

  • заяву надавача соціальних послуг за формою згідно з додатком 3;
  • перелік соціальних послуг, які має право надавати надавач соціальних послуг, їх зміст та обсяг, умови і порядок отримання за формою згідно з  додатком 4;
  • відомості про дату та результати здійсненого уповноваженими органами контролю за дотриманням надавачем соціальних послуг вимог, установлених законодавством про соціальні послуги (за наявності).
  • копії установчих та інших документів, якими визначено перелік соціальних послуг та категорії осіб, яким надаються такі послуги, виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;
  • копії документів про освіту, свідоцтва про підвищення кваліфікації (за наявності), атестацію, неформальне професійне навчання, фаховий рівень працівників;

Реєстр забезпечить механізм прозорості ринку надавачів соціальних послуг за рахунок реєстрації відповідних суб’єктів в ЄІССС. Завдяки функціонуванню Реєстру держава та органи соціального захисту населення матимуть зручний доступ до інформації про всіх суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність у сфері надання соціальних послуг.

Консультації з питань внесення до Реєстру надавачів та отримувачів соціальних послуг можна отримати у відділі праці та соціального забезпечення Деражнянської міської ради за адресою: м. Деражня, вул.Миру,11/1, третій поверх, каб. 308, телефон 097 76 580 85.